Những câu hội thoại tiếng Trung phần 2

你家有几口人?Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?

Nhà bạn có mấy người?

你是哪国人?Nǐ shì nǎ guó rén?

Bạn là người nước nào?

你多大了?Nǐ duō dà le?

Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

我十五岁了。Wǒ shí wǔ suì le.

Tôi 15 tuổi

你好,好久不见。Nǐ hǎo, hǎo jiǔ bù jiàn.

Chào anh, lâu ngày không gặp anh

你好,你好吗?Nǐ hǎo, nǐ hǎo ma?

Chào chị, chị khỏe không?

我父亲50岁了,我母亲45岁了。Wǒ fùqīn wŭ shí suì le, wǒ mǔqīn sì shí wŭ suì le.

Bố tôi 50 tuổi, mẹ tôi 45 tuổi

你女儿几岁了?Nǐ nǚ’ér jǐ suì le?

Con gái chị mấy tuổi rồi?

我女儿2岁了。Wǒ nǚ’ér liăng suì le.

Con gái tôi 2 tuổi

你弟弟多大了?Nǐ dìdi duō dà le?

Em trai chị mấy tuổi rồi?

我弟弟20岁了。Wǒ dìdi 20 suì le.

Em trai tôi 20 tuổi

我30岁了。Wǒ 30 suì le.

Chị 30 tuổi rồi

认识你,我很高兴。Rènshi nǐ, wǒ hěn gāoxìng.

Tôi rất vui khi quen biết anh (chị)

认识你,我也高兴。Rènshi nǐ, wǒ yě gāoxìng.

Quen biết anh, tôi cũng rất vui

 

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TƯ VẤN