Tiếng Hoa

Đến với khóa học tiếng Hoa, học viên sẽ có đủ kiến thức phục vụ nhu cầu từ giao tiếp, du lịch, xuất  khẩu lao động, đến thi các chứng chỉ liên quan.
Dành cho học viên muốn có vốn từ cần thiết đáp ứng nhu cầu đi du lịch, giao tiếp với người bản xứ. Thời lượng khóa học là 8 tuần. Sau 3 khóa học viên sẽ có đủ vốn từ cũng như ngữ pháp có thể tự tin giao tiếp.