Tiếng Nhật

Đến với Trung tâm, học viên sẽ lĩnh hội đầy đủ kiến thức, đạt được trình độ nhất định, có thể thi các bài thi năng lực hiện nay.